Skip to main content

Het idyllische Marken breidt uit met twee moderne werven

Nabij de Sportvereniging Marken worden komende jaren twee nieuwe werven gerealiseerd. Met duurzame en betaalbare woningen voor elke doelgroep. Doel is om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van het eiland.

ONTWIKKELING

Een nieuw woongebied met respect voor het verleden

De traditionele werfopbouw en de kenmerkende houtskeletbouwwoningen zijn belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van het plan. Bij de inpasbaarheid van het programma is goed gekeken naar de bestaande kwaliteiten van de locatie en naar de eisen van het ‘modern comfort’. Cultuurhistorie is een belangrijk begrip op Marken, daarmee respecteren we de wensen van de bestaande bewoners. Met een woongebied dat aansluit bij de ‘Markse tradities’ zullen ook toekomstige bewoners zich er snel thuis voelen.

Stedenbouwkundig ontwerper Pascalle Vonk-Minke vertelt hier meer over.

Bekijk video

Kwaliteitsteam borgt cultuurhistorie

Bij de transformatie van een deel van de sportvelden naar een woningbouwlocatie is een Kwaliteitsteam geformeerd. Dit team bewaakt en beoordeelt de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, zorgt voor een hoog kwaliteitsniveau en streeft ernaar tot een breed gedragen plan te komen. Het Kwaliteitsteam fungeert bovendien als een soort voorportaal van Welstand die het plan onafhankelijk beoordeelt op kwaliteit, ambitie en samenhang. De ervaring leert dat het werken met een ‘integraal kwaliteitsteam’ helpt om een positieve beoordeling te krijgen bij Welstand.

Het Kwaliteitsteam van SV Marken bestaat uit:

  • Gemeente Waterland (Bevoegd gezag)
  • Eilandraad Marken (Afvaardiging Eiland Marken)
  • HSB Ontwikkeling (Projectontwikkelaar)
  • Sweco (Stedenbouw en Landschap)
  • W3 Architecten en Ingenieurs (Architect en ingenieurs)
Lees meer

Voor elke doelgroep een woning

Op de plek van de sportvelden en het bijhorende parkeerterrein komen circa 100 woningen. Het plan is opgebouwd uit verschillende woningtypologieën. Starterswoningen, rijwoningen, appartementen en vrijstaande woningen worden afgewisseld met sociale huur- en sociale koopwoningen. Op deze manier worden woonkansen voor alle doelgroepen en leeftijden gecreëerd.

Ontwikkeling marken

Stedenbouwkundig plan ontwikkeling woningbouw SV Marken

Westelijke werf
29 woningen

Oostelijke werf
71 woningen

Planning

Bij de ontwikkeling van het project wordt uitgegaan
van de volgende planning:

Fase 01

Bestemmingsplan procedure

1e kwartaal 2022 – 3e kwartaal 2022
Om woningbouw mogelijk te maken op de locatie dient de bestemming gewijzigd te worden naar woningbouw, deze procedure duurt circa een half jaar.

Fase 02

Omgevingsvergunning

4e kwartaal 2023 – 1e kwartaal 2024
Zodra de bestemming gewijzigd is naar woningbouw en vastgesteld is kan de omgevingsvergunning (voorheen was dit de zogenaamde bouwvergunning) aangevraagd en verleend worden voor de woningbouw.

Fase 03

Bouwvoorbereiding / verkoop

2e kwartaal 2024 – 3e kwartaal 2024
De bouwvoorbereiding bestaat uit de inkoop van de materialen voor de bouw van de woningen en het controleren van de (productie) tekeningen van de woningen. Tevens vind de verkoop van de woningen plaats in deze fase van de planontwikkeling.

Fase 04

Start bouw

4e kwartaal 2024
Zodra de bouwvoorbereiding gereed is en 70% van de woningen is verkocht zal er een start worden gemaakt met de bouw van de woningen, d.w.z. het slaan van de 1e paal. Op dat moment is de locatie ook al bouwrijp gemaakt en de locatie opgehoogd met zand om de nieuwe terpen te vormen. Het ophogen met zand zal plaats gaan vinden nadat er een onherroepelijk bestemmingsplan is. Zodat er voldoende tijd is om “de zetting” van het zand te bewerkstelligen.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan middels onderstaand formulier en we houden je met regelmaat op de hoogte van de ontwikkelingen in dit project.