Skip to main content

Veel gestelde vragen

Ik heb mezelf aangemeld. Hoe word ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het project?

We sturen je elk kwartaal een nieuwsbrief met een update over de planontwikkelingen. De eerste nieuwsbrief is zojuist gestuurd. De volgende versturen we in het tweede kwartaal. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen, maar wil je wel op de hoogte blijven, meld je dan hier aan.

Welke woningtypen komen er en komen er ook appartementen?

Het nieuwe plan omvat starterswoningen, woningen voor sociale huur en sociale koop, rijwoningen, appartementen, twee-onder-één-kapwoningen en enkele vrijstaande woningen. Bij de ontwikkeling van dit plan is dus gedacht aan elke doelgroep. Zo ontstaan woonkansen voor alle leeftijden. Voor senioren komen er zowel appartementen als grondgebonden woningen. Die kunnen we volledig op de wensen van de gebruikers afstemmen. 

In welke prijscategorie vallen de woningen?

De exacte prijzen van de woningen kunnen we nog niet noemen. Wel kunnen we zeggen dat er is gekozen voor een divers aanbod aan woningtypen zodat het plan interessant is voor elke doelgroep. Daarmee is er voor elke portemonnee een passend woningtype.

Wanneer wordt er meer bekend over de verkoop van de woningen?

Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van het bestemmingsplan. Daar ligt onze prioriteit nu. Op deze website  vind je onder het kopje ‘planning’ het proces van de planontwikkeling. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld en definitief is, zullen we meer informatie geven over de woningen. Bovendien zullen we je elk kwartaal met een nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wanneer wordt er meer gedetailleerde informatie gegeven over de woningen, zoals oppervlaktes, vorm en tuindieptes?

We werken momenteel hard aan het bestemmingsplan. Daar ligt daarom nu onze prioriteit. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld en definitief is, zullen we meer gedetailleerdere informatie geven over onder meer de woningen, de woningtypes, tuinen, oppervlaktes, afmetingen en materialisatie. 

Hoe wordt de parkeervraag voor de nieuwe woningen en de voetbalvereniging opgelost?

Uiteraard hebben we in het plangebied rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen. Ook is er voorzien in parkeerplaatsen voor de voetbalvereniging. De parkeervraag wordt dus volledig opgelost in het plangebied, uiteraard volgens de geldende parkeernormen van de gemeente Waterland. Ons plan wordt ook door de gemeente getoetst. In het bestemmingsplan zullen we het parkeren uitgebreider omschrijven en toelichten.

Wat is de verwachting van de projectontwikkelaar voor het realiseren van de terpen en de zettingsgevoeligheid van de locatie?

Om de terpen te realiseren, moeten we het terrein ophogen met zand. Dit zal gebeuren zodra het bestemmingsplan voor de woningbouw vastgesteld en onherroepelijk is. Daarna volgt een zettingsperiode zodat het zand kan zetten (inklinken) en er een draagkrachtige ondergrond ontstaat om de woningen op te bouwen. We verwachten dat dit ongeveer een jaar gaat duren. De civiele ingenieurs van SWECO begeleiden dit traject. In de tussentijd vragen wij de omgevingsvergunning aan voor de bouw van de woningen en starten we met de bouwvoorbereiding en verkoop. We verwachten dat we dan in het vierde kwartaal van 2022 kunnen starten met de bouw van de woningen. Onder het kopje ‘planning’  op de website vind je meer informatie over het proces.

Aan welke architectuur wordt gedacht bij dit plan?

We zijn momenteel druk bezig met de uitwerking van de architectuur. We hebben gekozen voor W3 Architecten uit Broek in Waterland, een gerenommeerde architect uit Waterland, die bekend is met de Marker architectuur(principes). Voor de ontwikkeling van de sportvelden Marken is een Kwaliteitsteam geformeerd dat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving bewaakt. Dit team zal zich vooral richten op het meedenken, faciliteren en begeleiden van de plannen. Zo komen we samen tot een hoog kwaliteitsniveau en een breed gedragen plan. Het Kwaliteitsteam kan worden gezien als een soort voorportaal van Welstand. Want het bouwplan zal uiteindelijk door Welstand worden beoordeeld. Welstand blijft dus belangrijk als onafhankelijke scheidsrechter en bewaker van het ambitieniveau, de materialisatie, de bouwhoogtes, het kwaliteitsniveau en de integrale benadering van alle onderdelen van het plan. 

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan middels onderstaand formulier en we houden je met regelmaat op de hoogte van de ontwikkelingen in dit project.