Skip to main content

Stedenbouwkundig plan ontwikkeling woningbouw SV Marken

Ontwikkeling marken

Nieuwe werven nabij Sportvereniging Marken

Om de leefbaarheid en doorstroming op Marken te verbeteren worden twee nieuwe werven ontwikkeld nabij Sportvereniging Marken. Het huidige parkeerterrein en de twee oostelijke velden komen daarvoor in aanmerking. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe werven is het van belang dat zij aansluiting vinden bij de ruimtelijke principes zoals deze cultuurhistorisch gevormd zijn, dat zij kunnen voorzien in hedendaagse gemakken van toekomstige bewoners en dat voldaan wordt aan de gestelde eisen van het robuust bouwen op Marken.

Vanaf de Wallandweg worden de locaties via de huidige entree van het sportpark verbonden met elkaar

Samen met het aanwezige groen fungeert de entree als buffer tussen het sportpark en de woningen. Het planconcept van beide locaties gaat uit van een helder afgebakende werf met een daarbij behorende eigen parkeerplaats op het maaiveld.

Bij de stedenbouwkundige invulling van de locaties worden zoveel mogelijk de bestaande landschappelijk kwaliteiten van de omgeving benut

De westelijke werf heeft een driehoekvormige lay-out waarvan de zuidelijke en westelijke zijde volledig aan het open landschap liggen. Vanaf deze werf is een directe zichtrelatie met de Kerkbuurt en de scherpe punt in het zuiden biedt de kans om met imposante Markse bebouwing de entree van het gebied te markeren. De oostelijke werf is gelegen langs de dijk. In noordelijke richting is oneindig zicht over het Markermeer en in oostelijke richting zal er vanuit de diverse woonkamers zicht op de vuurtoren zijn.

Op de werven wordt een gevarieerd woningbouwprogramma gerealiseerd

Een mix van vrijstaande- en geschakelde woningen wisselen elkaar af. De woningen worden vanuit het binnengebied ontsloten en hebben tuinen rondom. Subtiele verspringingen in bouwblokken geven het binnengebied een speelse en intieme sfeer mee. Via steegjes en zijstraatjes hebben individuele woningen vanuit het binnengebied zicht op het achterliggende landschap. Op de werf is ruimte om met de auto bij een deel van de eigen woningen te komen. Incidenteel parkeren geeft het binnengebied eveneens een informeel karakter.

Vernieuwde voorlopige impressies

Ondertussen zijn ook de artist impressies vernieuwd en geven meer detail over de uiteindelijke invulling. Vooralsnog zijn er de volgende type woningen in het plan voorzien:

  • 31 meer-onder-1-kapwoningen
  • 12 kwadrant woningen
  • 10 twee-onder-een-kapwoningen
  • 7  vrijstaande woningen
  • 26 appartementen voor starters en senioren
  • 14 tiny houses

Wil je alle impressies bekijken? Vul dan onderstaand je emaildres in en we sturen je een link om het bestand te downloaden.