Skip to main content

Planning

Bij de ontwikkeling van het project wordt uitgegaan van de volgende planning:

Fase 01

Bestemmingsplan­procedure

1e kwartaal 2021 – 3e kwartaal 2021
Om woningbouw mogelijk te maken op de locatie dient de bestemming gewijzigd te worden naar woningbouw, deze procedure duurt circa een half jaar.

Fase 02

Omgevingsvergunning

4e kwartaal 2021 – 1e kwartaal 2022
Zodra de bestemming gewijzigd is naar woningbouw en vastgesteld is kan de omgevingsvergunning (voorheen was dit de zogenaamde bouwvergunning) aangevraagd en verleend worden voor de woningbouw.

Fase 03

Bouwvoorbereiding / verkoop

2e kwartaal 2022 – 3e kwartaal 2022
De bouwvoorbereiding bestaat uit de inkoop van de materialen voor de bouw van de woningen en het controleren van de (productie) tekeningen van de woningen. Tevens vind de verkoop van de woningen plaats in deze fase van de planontwikkeling.

Fase 04

Start bouw

4e kwartaal 2022
Zodra de bouwvoorbereiding gereed is en 70% van de woningen is verkocht zal er een start worden gemaakt met de bouw van de woningen, d.w.z. het slaan van de 1e paal. Op dat moment is de locatie ook al bouwrijp gemaakt en de locatie opgehoogd met zand om de nieuwe terpen te vormen. Het ophogen met zand zal plaats gaan vinden nadat er een onherroepelijk bestemmingsplan is. Zodat er voldoende tijd is om “de zetting” van het zand te bewerkstelligen.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan middels onderstaand formulier en we houden je met regelmaat op de hoogte van de ontwikkelingen in dit project.